University of Houston

 • 4800 Calhoun Rd.
 • Houston, TX 77004
 • Details
 • Products
 • University of Houston
  TDECU Stadium
  Houston, TX
  36,828 aluminum bench seats on concrete